Opinie o Nas
Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę WERONIKA MROZIŃSKA-ESTORE, wpisaną przez Prezydenta Miasta Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w woj. MAZOWIECKIM, pow. Warszawa, gm. Ursynów, miejsc. Warszawa, ul. Edwarda Warchałowskiego, nr 11, lok. 1, 02-776, poczta Warszawa, NIP: 9512493714, Regon: 384831249 za pośrednictwem sklepu internetowego elektronicon (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez WERONIKA MROZIŃSKA-ESTORE z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, produktu określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy produktów:
 4. a) firmę kurierską;
 5. b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca - oznacza firmę WERONIKA MROZIŃSKA-ESTORE, wpisaną przez Prezydenta Miasta Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w woj. MAZOWIECKIM, pow. Warszawa, gm. Ursynów, miejsc. Warszawa, ul. Edwarda Warchałowskiego, nr 11, lok. 1, 02-776, poczta Warszawa, NIP: 9512493714, Regon: 384831249
 12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie elektronicon.pl.
 13. Towar/produkt - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Administratorem danych jest Weronika Mrozińska - Estore z siedzibą w Warszawie Przy ulicy Warchałowskiego 11/1 02-776 Warszawa, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 9512493714, REGON: 384831249. Dane osobowe zbierane przez Elektronicon za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.")

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy Elektronicon prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.Elektronicon.pl.

2.Produkty w sklepie Elektronicon są :

I – Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie zapakowane, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

II - Lub produkty z uszkodzonym opakowaniem, albo po leasingowe.

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Elektronicon,  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy fakturę ZW w związku ze zwolnieniem z podatku vat na podstawie: art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT - zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu.
 3. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
 4. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przelewem.  Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy, realizujemy zamówienie. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro"

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system BlueMedia S.A, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.  Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

o Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu,  sklep internetowy Elektronicon zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on, ile dni roboczych (lub godzin) upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską w ciągu 2-5 dni roboczych. Sklep InternetowyElektronicon nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowanej niewywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 2. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Klienta.

  9. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego produktu. Jeżeli przedmiotem umowy jest kilka produktów, które są dostarczane w różnym terminie, okres wygasa po 14 dniach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Produkt, który jest odesłany w terminie 14 dni nie może być w żadnym stopniu uszkodzony w innym przypadku firma zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia uszkodzonego produktu.
 3. Odstąpienie od umowy
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres email: biuro@elektronicon.pl
  B. Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
  D. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
  E. Sklep internetowy Elektronicon dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki wybrał klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
  F. Sklep internetowy Elektronicon może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  G. Klient powinien odesłać lub przekazać produkt do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni roboczych. Klient ponosi koszty zwrotu.
  H. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
  I. Sklep internetowy Electronicon nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem oraz do paczkomatów.
 5. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 6. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 7. Sklep internetowy Elektronicon ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony.
 8. Klient ponosi pełną opłatę za ekspertyzę techniczną.
 9. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep internetowy Elektronicon zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie produkt o podobnych parametrach.
 10. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.
 11. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 12. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 13. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Elektronicon nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 14. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  19. Sklep internetowe Elektronicon zobowiązuje się do wysyłki zamówionych przedmiotów w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 15. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.Elektronicon.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 16. Rejestracja
 1. A) W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. B) Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. C) W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. D) Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.
 5. E) W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. F) W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. 
 7. G) Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. H) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres podanej poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

22) Polityka prywatności

Polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://elektronicon.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

  

UWAGA! PAMIĘTAJ!!!

 1. Przesyłkę rozpakuj przy kurierze i dokładnie sprawdź:

- czy produkt jest zgodny z opisem

- czy produkt nie jest uszkodzony, pęknięty, nie nosi skaz

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 1. Przed sprawdzeniem produktu prosimy o nieusuwanie folii ochronnych. Usunięcie folii oznacza, że produkt jest używany.
 2. Prosimy o szczególną uwagę na opakowania, w którym znajdują się produkty np. pudełko od telefonu. Naruszenie stanu opakowania może dyskwalifikować produkt, który klient chce zwrócić.
 3. Prosimy o poinformowanie nas o uszkodzeniu lub wadzie produktu niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki na adres email biuro@elektronicon.pl.
 4. Gwarancja przysługuje wyłącznie na sprzęt wprost wskazany w dokumencie gwarancji.
 5. Gwarancją nie są objęte produkty używane
 6. Utrata dokumentu potwierdzającego zakup, opakowania bądź jakiejkolwiek rzeczy zawartej w opakowaniu skutkuje dyskwalifikacją odesłania produktu do sprzedawcy ( w tym przypadku sklepu internetowego elektronicon.pl).
 7. W przypadku ingerencji własnej w naprawę produktu, gwarancja może zostać nieprzyznana.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium